Mottó

„Az a négyes osztatú településstruktúra – tanya-falu-óriásfalu-mezőváros – amely a Duna-Tisza közén a török hódoltság után kialakult, teljesen egyedinek tekinthető Európában, sőt a világon is. Ez adottság és érték is. A települések és a helyi társadalmak fejlődésének kulcsa a lokalitás erejében, &eacstrong>teljesen egyedinek tekinthető Európában, sőt a világon is. Ez adottság és érték is. A települések és a helyi társadalmak fejlődésének kulcsa a lokalitás erejében, és a gazdasági és társadalmi együttműködés hajlamában található, és ezen két elemre épülően az integrációs képességtől függ. Az egyes embertől, a családtól, a településtől kistérségen, megyén, régión és országon át az európai közösségig tudatosan építendő.”

(részlet a Homok–Haza Irodalmi Képeskönyvből)

Mezei iskola 2011

2008-ban végre eljutott az alapítvány odáig, hogy konkrétumokat valósítson meg az alapító okiratában meghatározott céljaiból, melyek között kiemelt helyet foglalt el a „táborok szervezése, lebonyolítása”. Ezek alapján és az elmúlt esztendők tapasztalataival felvértezve 2009-ben már több projekt került lebonyolításra.Bővebben…

Oktatási, kulturális, sport, bio tábor

Részletek az Alapító Okiratból:

„A Gombolyag Alapítvány célja alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a fent megfogalmazott célok elérését segíti elő.Bővebben…

Gombolyag

Gombolyag (é.sz.: 19 fok, k.h.: 46,5 fok), ez a metropolisznak korántsem nevezhető kis falucska Bács-Kiskun megyében, Kalocsa és a Szelídi-tó ölelésében, Szakmár településéhez tartozó tanyavilág. A mintegy húsz lakost számláló helyen szinte minden megtalálható, ami jellemző a mai földművelő és állattenyésztő – ezáltal önfenntartó – gazdák szorgos hétköznapjaira, erre az egyszerű, de csodálatos ám olykor igen-igen kemény életre.Bővebben…

Amit nyújtunk

Amit nyújtunk, nem iskolai tananyag, hanem szórakoztató, kalandos, változatos programok, melyek alkalmasak erdei iskola formájában történő oktatáshoz, nyári táborok és osztálykirándulások, edzőtáborok színesebbé tételére is.Bővebben…